Velkommen til Jurfast online

Jurfast er et forskningsprojekt støttet af Lundbeckfonden og har til formål at kortlægge loven om GDPR i relation til Persondata og forskning. Jurfast Online giver et overblik over regler og love. 

Bogen er udgivet af DJØF Forlag

Jurfast

Forskningsprojekt støttet af Lundbeckfonden


Tilrettelæggelse:
Lektor, PH.D. Kent Kristensen (PI)

Bog udgivet af
DJØF forlag
Gothersgade 137
1123 København K
T: +45 3913 5500
www.djoef-forlag.dk

Online version af
Designspace®

© Copyright 2022 Jurfast    |    By Designspace